GTK uudistuu
Puhtaat teknologiat
Kilpailukykyä kestävillä tuotanto- ja jalostusmenetelmillä, paremmilla tuotteilla ja kiertotaloudella.
Digitaalisuus
Geotiedon keruuta, hallintaa ja uusien tietopalvelujen tuottamista globaaleille markkinoille.
Mineraalitalous
Kestävää kasvua ja ratkaisuja uusiin haasteisiin laadukkailla tuotteilla, materiaaleilla ja tekniikoilla.
Yhdyskunnat
Kustannustehokasta rakentamista ja turvallisempia ratkaisuja geologisella erityisosaamisella.

Kaivosvesien puhdistamiseen on kehitetty menetelmä, jossa jätevesiin jäävät metallit sakkautetaan liukenemattomaan muotoon.

Lue lisää

Suomen ensimmäinen, nykyaikainen tekopohjavesijärjestelmä otettiin käyttöön Turussa. GTK oli mukana järjestelmän kehitystyössä.

Lue lisää

Litiumille on kysyntää. Uusia esiintymiä on löydetty Keski-Pohjanmaalta, ja kaivausten aloitusta suunnitellaan.

Lue lisää