Geoenergia on yhä suositumpi vaihtoehto

Jatkoimme energiasektorilla toimintaamme energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi ja vähäpäästöisen energiatuotannon lisäämiseksi. Ydinlaitosten ja käytetyn ydinpolttoaineen turvallista sijoittamista tukeva tutkimus jatkui kansainvälisenä yhteistyönä ja voimayhtiöiden toimeksiantoina.

Toiminnan painopiste oli voimavarojen käytön osalta edelleen turvevarojen kartoituksessa, jonka tulokset julkistetaan turvetuottajien käyttöön; yli 90 % tuotannossa olevista alueista on alun perin GTK:n inventoimia. Soiden luonnontilaisuusluokitus sekä menetelmäkehitys soiden rajaukseen etenivät TEM:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Uusittuun verkkopalveluun tuotiin suokohtaista ja alueellista tietoa teollisesti hyödynnettävistä turvevarannoista, soiden luonnontilaisuusluokituksesta sekä soiden käyttöön liittyvistä rajoitteista.

Keski-Suomen maakunnan alueella toteutettu geoenergiaselvitys on tärkeä osa valtakunnallista geoenergiapotentiaalin arviointia. Se tuotti tutkimustietoa geoenergian käytön edistämiseksi ja uusien energialinjauksien pohjatiedoksi. Maalämpöpumppuinvestoinnit Suomessa vuonna 2015 olivat edelleen merkittävällä noin 200 milj. euron tasolla.

Toimeksiantoina tehtävät maa- ja kalliolämpötutkimukset jatkuivat ja tuottivat mittauksen ja mallinnuksen avulla hybridiratkaisuihin kustannussäästöjä sekä rakentamis- että käyttövaiheessa.

Lämmitysmuotojen markkinaosuudet uudisrakennuksista, erilliset pientalot

Lähde: Tilastokeskus

Suomen energiakulutus 2015, ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, stat.fi