Kasvit kertovat malmeista

“Olen mukana tutkimassa mineraalinetsinnän uusia, kustannustehokkaita ja luontoystävällisiä menetelmiä. Selvitän parhaillaan Tekesin rahoittamassa hankkeessa, kuinka kasveista otetut näytteet soveltuvat malminetsintään. Tätä biogeokemiallista menetelmää on maailmalla käytetty jo pitkään, mutta viime aikoina analytiikka on kehittynyt ja tarkentunut. Tutkin myös lennokeilla tehtävää kaukokartoitusta. Lentävillä mittalaitteilla voidaan saada aineistoja pienialaiseen geologiseen tutkimukseen, malminetsintään ja ympäristön seurantaan.”

Maarit Middleton
erikoistutkija, GTK Rovaniemi