Keski-Suomessa odottaa geoenergialämpöaarre

Kahden miljardin vuoden ikäisestä graniittikalliosta saa nykyaikaista, uusiutuvaa energiaa. Keski-Suomessa sitä saa erityisen hienosti, sillä suurin osa maakunnan pinta-alasta kuuluu geoenergian kannalta parhaaseen, kiitettävään luokkaan.

Keski-Suomen liitto teetti ilmastostrategiaansa liittyvän selvityksen GTK:lla, joka totesi irtomaapeitteen olevan sopivasti alle 20 metriä paksu melkein koko maakunnan alueella. Lisäksi alueen granitoidi-kivilajit johtavat lämpöä muita kivilajeja paremmin. Liiton suunnittelujohtaja Olli Ristaniemi (kuvassa) kertoo, että tutkimukset viittasivat myös erityisten geoenergian super-alueiden olemassaoloon.

– Tiedon vahvistamiseen olisi tarvittu lisää kairauksia. Vaikka kiinnostus on kova, olen tyytyväinen, ettei Asmo Huuskon vetämä GTK:n ryhmä antanut katteettomia lupauksia, Ristaniemi kuvailee.

Uusien asuinalueiden vaihtoehto

Keski-Suomessa aiotaan siirtyä uusiutuvaan energiaan siten, että vuonna 2020 sen osuus energiankulutuksesta on 60 %. Tavoitetta tuetaan muun muassa kaavoituksen keinoin.

– Parhaillaan tarkastettavaan maakuntakaavaan on valmisteilla suunnittelumääräys, että uusia asuinalueita ja teollisuusalueita suunnitellessa geoenergian mahdollisuudet tulee selvittää, Ristaniemi kertoo.

Hänen mukaansa Keski-Suomessa geoenergialla voitaisiin kattaa jopa 10 % energiatarpeesta. Kunnissa on jo virinnyt kiinnostusta, esimerkiksi Äänekoski miettii maalämpöä omakotitalojen lämmityksen energianlähteeksi Keiteleen rannalle rakennettavalla asuinalueella.

Geologin koulutuksen saanut Ristaniemi pitää geoenergiaa erinomaisena esimerkkinä cleantechista, puhtaasta teknologiasta. Kallioperän lämpö voidaan ottaa talteen satojen metrien syvyydestä edullisesti ja ympäristöystävällisesti.