Maailmalla GTK on tunnettu osaaja

GTK jatkoi integroitumistaan Suomen kehityspolitiikan toteutukseen keskeisenä kumppaninaan ulkoasiainministeriö ja TeamFinland-partnerit. Edistimme luonnonvarojen hyödyntämisen kytkemistä osaksi globaalien kehityshaasteiden ratkaisua monilla tavoin. Suurimpia UM:n rahoittamia hankkeitamme olivat suorina toimeksiantoina toteutetut hankkeet Afganistaniin, Kirgisiaan ja Tadjikistaniin.

Investointihalukkuuden ylläpito tai nostaminen kehittyvissä maissa sisältää kohdemaan kyvykkyyden vahvistamista (Capacity building), kontaktien ja informaation jakamista (Match making) sekä innovaatio ja tutkimustoiminnan integroimista. Vientiprojektitoiminnan viitekehyksenä on jo vuosia käytetty Minerals for Development (M4D) -konseptia, joka laajasti edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hyvää hallintoa kehittyvissä maissa. Osaamisen ja tietopohjan rakentaminen luo perustaa myös maankäyttöön, vesikysymyksiin ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien kehityshaasteiden ratkaisemiselle.

Laajaa kansainvälistä tutkimustoimintaa

GTK:n vientiprojektitoiminnan yhteyksiä yritysten vientiponnisteluihin pyrittiin tiivistämään. Lisääntyvää yhteistyötä on syntymässä tietoratkaisujen, ruokaturvan ja laajojen eri luonnonvaroja yhdistävien kokonaisuuksien suunnitteluun. Konkreettisena uutena avauksena oli EIT-RM-vientistrategian valmisteluun vaikuttaminen (EIT-RM / Gateway) ja mahdollisten rahoituskanavien valmistelu.

Osallistuimme EU-tasolla EuroGeoSurveys-jäsenyyden kautta geologiaa ja mineraalivaroja koskevien tietosisältöjen ja -mallien sekä tietotuotemäärittelyjen täsmentämiseen useiden INSPIRE-teemojen osalta. GTK oli päävastuullisena mineraalivaroja koskevassa teemassa. Kotimaassa jatkoimme INSPIRE-tietotuotemäärittelyä TEM:n toimeksiannon mukaisesti.

EU-rahoitteinen toiminta säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Hankkeita oli käynnissä 36 kpl (37). EU-hankkeisiin tehtyjen henkilötyövuosien määrä (tehollinen työaika) laski kuitenkin selvästi. Lasku johtuu uuden rahoituskauden aloituksesta, eivätkä uudet hankkeet vielä vuoden 2015 aikana saavuttaneet aktiivisinta toteutusvaihettaan.

Hankevalmistelu on sen sijaan ollut aktiivista. EU-hankkeista eniten oli EAKR-hankkeita, 23 kpl (24). Komission rahoittamia puiteohjelmahankkeita oli käynnissä 6 kpl. ENPI-ohjelma päättyi, eikä uutta vastaavaa rahoitusinstrumenttia ole uudella rahoituskaudella toistaiseksi perustettu. EU-hankkeista eniten tuottoja kerryttivät vuonna 2015 EURARE, FAME ja EAKR Keveys.

Kansainväliset tutkimus- ja projektihankkeet

Vuosina 2013–2015

Geologian_vuosi_2014-16