Afganistanissa arvostetaan suomalaista otetta

Suomi on mukana tukemassa sodissa ja konflikteissa raunioituneen Afganistanin mahdollisuutta kehittyä demokraattiseksi ja taloudelliselta perustaltaan vakaaksi valtioksi. Afganistanin maanpinnan alla on runsaasti luonnonvaroja, joiden hyödyntämisen valmiuksia GTK on ollut edistämässä afganistanilaisten geologien ja geofyysikkojen kanssa. Hanke on osa Suomen Afganistan-poliitikan mukaista kehitysyhteistyötä.

Suomalaista geologian osaamista sekä vähäeleistä, inhimillistä otetta arvostetaan paljon, kertoo hanketta rahoittavan ulkoministeriön vastuuvirkamies Olli Ruohomäki (kuvassa).

– GTK:n asiantuntijoiden tietotaitoa ja ihmiseltä ihmiselle suunnattua pedagogista otetta on Afganistanissa kiitelty laajasti. GTK:laiset ovat saavuttaneet vankan luottamuksen paikallisessa geologian alan yhteisössä, ministeritasoa myöten, Ruohomäki kuvailee.

Afganistanista on käyty kenttätöissä Suomessa, muun muassa opiskelemassa uusimpia kairausmenetelmiä. Projektin päällikkö GTK:lla on erikoistutkija Heikki Vanhala.

Yhteistä jatkoa odotettavissa?

Afganistanin uskotaan pääsevän jaloilleen mineraaliensa avulla. Maan mineraalivaroihin kuuluvat rauta, koboltti, kupari, litium ja kulta, muita luonnonvaroja ovat öljy ja maakaasu. Levottomuuksien ja infrastruktuurin puutteiden takia niitä ei ole vielä juurikaan hyödynnetty afganistanilaisten hyväksi.

Kaivannaisteollisuuden aloittaminen vaatii myös tutkimuslaitteiston modernisoinnin. Kaivosalaan investoivien rahoittajien uskotaan saapuvan sotien väistyttyä.

Viisivuotinen kehitysyhteistyöhanke päättyy ensi vuonna.

– Suomi ja ulkoministeriö haluavat olla jollain tavalla läsnä Afganistanissa tulevaisuudessakin. Jos geologista osaamista tarvitaan, GTK on meille luonnollinen kumppani, Ruohomäki summaa.