Kohti viljavampaa Etiopiaa

Ruokaturvasta huolehtiminen on jokaisen valtion keskeistä työsarkaa. Itä-Afrikassa ruoantuotantoa on hankaloittanut muun muassa liian hapan maaperä, joka on kumonnut lannoitteista saatavan hyödyn. Etiopiassa ongelmaan tartuttiin suomalais-etiopialaisin voimin tutkimuslaitosten ja ulkoministeriön yhteisellä projektilla. Projektissa selvitettiin maaperän koostumusta ja kartoitettiin maaperän parantamiseen tarvittavien kalkkikivi- ja fosforivarantojen määrää ja laatua.

Etiopian Pohjoismaiden-suurlähettiläs Woinshet Tadesse pitää projektin hyötyjä merkittävinä.

– Geologisen lähestymistavan avulla voimme ymmärtää, millainen maaperä milläkin alueella on ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan maaperän tuottavuuden parantamiseksi. Suomalaisen maatalouden kokemus happamasta maaperästä on meille arvokasta tietoa.

Hän muistuttaa, että maataloudella on Etiopialle, asukasluvultaan Afrikan toiseksi suurimmalle valtiolle, kaikilla tavoin suuri merkitys. Yli 40 % kansantaloustuotteesta ja 85 % vientituloista tulee maataloudesta.

– Suurin osa alalla työskentelevistä on pienviljelijöitä, joten tuotannon ja tuottavuuden parantaminen maatiloilla on erittäin tärkeää. Maatalous on avainsektori taloudelliseen kehitykseen ja köyhyyden kitkemiseen Etiopiassa, Tadesse sanoo.

Monisäikeistä yhteistyötä

Suurlähettiläs Tadessen mukaan GTK:n sekä Etiopian geologisen tutkimuslaitoksen, Etiopian maatalousministeriön ja Oromian maatalousinstituutin välisestä yhteistyöstä oli moniulotteista hyötyä.

– Projekti auttoi meitä voimistamaan tutkimuskapasiteettiamme ja rakentamaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä kalkkikiven tarjoamisessa ja toimittamisessa viljelijöille. Lisäksi saimme GTK:n kautta oppia digitaalisesta geotiedosta.

Tadessen mukaan Etiopian hallitus panostaa nyt merkittävästi maataloussektoriin. Ruokaturvan parantamisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien haittojen minimoimisen lisäksi hallituksen tavoitteena on saada etiopialaisten viljelijöiden tuotteita laajemmille markkinoille.

Woinshet Tadesse