Turvallisempaa kullankaivuuta sademetsässä

“Perussa Amazonin sademetsäalueella on ollut käynnissä kultaryntäys jo useamman vuoden. Yksi suurimmista ongelmista tuhansilla epävirallisilla valtauksilla on elohopean käyttö. Olemme kouluttaneet paikallisia viranomaisia ja kullankaivajia puhtaampien ja tehokkaampien kullanrikastusmenetelmien käyttöön. Ulkoministeriön rahoittaman kehitysyhteistyön taustalla ovat ennen kaikkea ympäristönäkökulma ja ihmisten terveys, joita myös tehokkaammat menetelmät tukevat.”

Teemu Karlsson
geologi, GTK Kuopio