Startup-yritys kesyttää kaivosvesiä

Kaivosvesien puhdistamiseen on kehitetty menetelmä, jonka avulla kaivosprosessissa jätevesiin jäävät metallit sakkautetaan liukenemattomaan muotoon. Global Ecoprocess Services Oy:n (Epse) toimitusjohtaja Lasse Musakan (kuvassa) mukaan liukenematon sakka on vaaratonta ja sitä voi hyödyntää uusiokäytössä.

– Nykyisin käytössä olevien puhdistusmenetelmien suurena ongelmana on, että sakassa liukoisessa muodossa olevat metallit voivat lähteä liukenemaan luontoon. Epsen-menetelmä ratkaisee ongelman, Musakka sanoo.

Menetelmää on testattu laboratoriossa ja kaivoksissa. Lasse Musakan ja kaivosvesiverkoston koordinaattorin, Kaisa Turusen (GTK) mukaan testit ovat osoittaneet menetelmän toimivan. Pilotoinnissa ovat mukana myös muun muassa Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, GTK on tuonut hankkeeseen geokemian osaamisen.

– GTK:n koordinoima kaivosvesiverkosto on ehdottoman tärkeä kumppani alan startup-yrityksille. Yksin emme olisi voineet millään saada käyttöömme kaikkea tarvittavaa osaamista, Musakka kertoo.

Seuraavaksi Etelä-Afrikkaan

Epsen-menetelmää testataan myös Etelä-Afrikassa, jossa vireillä on neljä pilottihanketta. Lasse Musakan mukaan vettä säästävä ja kierrättävä saostusmenetelmä on erityisen hyödyllinen maissa, jossa veden saanti on ongelma.

– Teknologia ei myöskään vaadi suuria investointeja ja sen käyttökustannukset ovat matalat, Musakka mainitsee.

Kaivosten ympäristökuormitusta vähentävä cleantech-menetelmä on syntynyt suomalaisesta metalliteollisuuden osaamisesta. Kaivosteollisuuden lisäksi menetelmää voidaan hyödyntää monissa teollisissa prosesseissa.