Keskiössä osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen

Keskeiset henkilöstötavoitteemme perustuvat toimintastrategiaan ja kohdistuvat osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen, henkilöstörakenteen hallittuun muuttamiseen sekä motivoituneen työyhteisön kehittämiseen. Keskeisenä tavoitteenamme on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö, jonka osaaminen kehittyy strategian mukaisesti.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatkettiin määrätietoisesti strategisen ja ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutusta toteutettiin hanketoiminnan valmennuksen ja geo-osaamisen (GTK-akatemia) osalta. Esimiestyötä ja johtamista kehitettiin monipuolisesti uuden esimiesfoorumin, esimiespäivien ja esimiesten coaching-ryhmien avulla.

Panostimme huippuosaamisen kehittämiseen omalla ohjelmalla edellisvuoden tapaan. Ohjelma sisälsi tutkijavaihtoa, kansainvälistä verkostoitumista, osaamispääoman laajentamista ja uuden tiedon hankkimista sekä seminaareja. Erillisen HekSu-ohjelman avulla nuorehkoja tohtoreita kannustettiin kehittämään osaamistaan kansainväliselle tasolle.

Henkilöstörakenne 2015 (henkilöitä)

Henkilöstöalaryhmä naiset miehet yhteensä
Johto 3 10 13
Esimiehet 4 34 38
Tutkijat 78 134 212
Tutkimusta avustava henkilöstö 46 99 145
Asiantuntijat 12 13 25
Toimihenkilöt 39 9 48
Kenttähenkilöstö 0 39 39
Yhteensä 182 338 520

Henkilöstön koulutusjakauma 2015

Henkilötyövuosien kohdentuminen ohjelmittain 2015

Henkilöstö alueittain 2015