GTK katsoo eteenpäin

Vuoden 2015 alussa aloitimme perusteellisen strategian uudistuksen, johon kutsuimme mukaan paitsi henkilöstömme myös asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja sidosryhmämme. Yhteistyö oli innostavaa ja aktiivista, ja saimme paljon arvokkaita näkökohtia toimintaamme ja sen kehittämiseen. Haluankin kiittää kaikkia työhön osallistuneita tahoja arvokkaasta panoksesta. Pohdintojen lopputuloksena julkistimme uuden strategiamme ja toimintamallimme.

GTK:n strategia määrittää työmme tulevia tavoitteita ja painopisteitä. On siis tärkeää, että oman henkilöstömme lisäksi otamme vahvasti huomioon asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet. Toiveet ja odotukset työmme laadukkuudesta, puolueettomuudesta ja tinkimättömyydestä ovat monipuoliset ja kovat. Korkeatasoinen tuloksellisuus luo positiivisia odotuksia myös tulevaisuuden suhteen.

Keskeisenä tavoitteenamme on aina luoda asiakkaillemme lisäarvoa. Lukuisat yritykset ja alueet kehittyvät työmme hedelmillä − usein pitkäjänteisen ja kärsivällisen työn tuloksena, joka näkyy elinkeinopoliittisena jalanjälkenä. Juuri tämä luo vahvan odotusarvon myös tulevaisuudelle. Tavoite on asiakkaidemme tarpeita vastaavien kokonaisvaltaisten asiakasratkaisujen rakentaminen.

Osana strategista kehittämisprosessia määrittelimme myös neljä strategista teema-aluetta; digitaalisuus, cleantech, yhdyskunnat ja mineraalitalous. Eri osa-alueita läpileikkaava ja lukuisia uusia mahdollisuuksia tarjoava osa-alue on digitalisaatio. Sen keskeisenä tavoitteena on geotiedon keruu, hallinta ja uusien tietopalvelutuotteiden kehittäminen. Niiden avulla rakennamme asiakkaillemme menestystä uusilla ratkaisuilla ja palveluilla. Näin luomme myös edellytyksiä uusille investoinneille ja kasvulle eri alueilla.

Haluan kiittää henkilöstöämme aktiivisesta ja hyvästä yhteistyöstä strategiamme määrittämisessä. Ihmiset ovat osaamisellaan ja kyvykkyydellään GTK:n keskeinen pääoma. Tämän osaamispääoman kartuttaminen ja siirtäminen uusille tekijöille on tärkeä osa kehittymistä ja kehittämistä. Tälle tielle on rakennettava kestävä perusta.

Uuden strategian avulla GTK katsoo tuolla tiellä eteenpäin. Olemme palveluksessanne.

Mika Nykänen
pääjohtaja