Uudistuva GTK on lähellä asiakasta

Toimintavuoden 2015 aikana GTK uusi strategiansa ja toimintamallinsa. Uudistuksen taustalla olivat merkittävät muutokset toimintaympäristössä sekä tarve muuttaa toimintatapa asiakaslähtöisemmäksi ja ratkaisukeskeisemmäksi. Uudistuksilla GTK kykenee paremmin vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan muuttuneisiin tiedon ja palveluiden tarpeisiin.

GTK:n strategia perustuu neljän teema-alueen vahvistamiseen: mineraalitalous, cleantech, digitaalisuus ja yhdyskunnat. Näille valituille alueille suuntaamme ensisijassa resursseja ja kasvatamme asiantuntemustamme ja osaamistamme.

1.1.2016 alkaen palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisissa tulosyksiköissä. GTK palvelee jatkossakin asiakkaitaan vahvalla läsnäololla koko Suomessa.

GTK:n pelikenttä ei ole kuitenkaan rajoitu Suomeen. Vahvistamme kansainvälisen projektitoimintamme kykyä tarjota palvelujamme ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille niin Euroopassa kuin muilla mantereilla.

Uudet avaukset ja uudet mahdollisuudet

Digitaalisuus

Tuomme digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt kaikkiin prosesseihin, innovatiivisiin tietopääoman kasvattamisen toimintamalleihin ja asiakasratkaisuihin.

Cleantech

Luomme ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

Yhdyskunnat

Parannamme geologisen tiedon hyödyntämistä alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niihin liittyvissä ympäristökysymyksissä.

Mineraalitalous

Edistämme mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämistä ja jatkojalostusta sekä luomme ratkaisuja kehittyviin materiaalitarpeisiin.

 

Visio

Strategiset-tavoitteet