Hyvä taloudellinen tulos

Taloudellisesti laitoksen tulos oli kokonaisuutena hyvä ja tulokertymä säilyi vuoden 2014 tasolla toimintamenojen pienentyessä. Tärkein palvelujemme käyttäjä oli elinkeinoelämä ja merkittävin asiakasryhmä kaivannaisteollisuus. Maksullisen toiminnan kannattavuus säilyi tavoitteen ylittävällä tasolla.

GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen asiantuntijaorganisaatio. GTK:laisia on n. 520, ja toimintamme on valtakunnallista ja kansainvälisesti aktiivista.

GTK numeroin

  2015 2014 2013
Bruttomenot, M€ 48,7 49,8 52,5
Kokonaistulot, M€ 12,6 12,5 11,9
Maksullisen toiminnan myyntituotot, M€ 8,7 8,2 7,3
Henkilöstö, henkilötyövuodet 533 564 592
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, % 54,4 54,7 53

Tulot asiakasryhmittäin 2015 (miljoonaa euroa)

Yhteensä 12,5 miljoonaa euroa

Rahoitusrakenteen kehitys 2011−2015 (tuhatta euroa)